Piteå

Piteå

Styrelse

Ordförande

Gunhild Östling

Vice ordförande

Roland Scott

Kassör

Benny Pihl

Sekreterare

Berit Högberg

Övriga ledamöter

Anna-Lisa Johansson

Arja Henttu Nyberg

Berit Renqvist

Revisorer:

Britta Berglund,Birgitta Johansson-Huuva

Valberedning:

Bertil Funck, Åke Persson, Ragnar Mård

Medlemsansvarig

Berit Högberg
Arja Henttu-Nyberg