Tillställning

Botniska korridoren. Föreläsning

Norra Skandinavien är världens bästa. Varför förstår vi inte det?

En föreläsning om norra Sveriges roll i Sverige och EUs ekonomi och vad en utbyggd infrastruktur skulle kunna leda till.

Projektledaren Joakim Berg, Umeå,  berättar om statusen och planerna med tågnätverket Botniska korridoren.

Museet i Piteå lördagen den 9 februari kl 13.00

Gratis inträde.

Botniska korridoren är en sammankoppling av infrastrukturen i bland annat Sverige och Finland, samt med koppling till Norge, Ryssland och resten av Europa. Korridoren går mellan Mälardalen och Finlands sydkust via Haparanda, med grenar, och omfattar ett flertal järnvägar och vägar. Botniabanan och Ostkustbanan är transportleder kopplade till korridoren. Det är även Norrbotniabanan och Kvarkenbron, två projekt som kan komma att förverkligas i framtiden.

Den Bottniska korridoren är en del av EU:s infrastrukturnät. Korridoren är av stor vikt för godstrafiken och handeln i Barentsregionen och EU. Därför är korridoren en del i EU:s infrastrukturplan. Projekt till korridorens fördel har därmed stor möjlighet att få finansiellt stöd från EU.

Korridoren är av stor vikt för malmfälten där en stor del av Europas järnmalm bryts. Längs med hela Norrlands kust finns även en mängd andra industrier som pappersbruk, smältverk, tillverkningsindustrier, skogsindustri, m.m. Flera stora aktörer och underleverantörer återfinns i Norrbottens och Västerbottens län samt i övriga Norrland, bland annat SSAB, LKAB, Volvo och SCA.

Du kan läsa mer om projektet här
http://bothniancorridor.com/sv/

Föreläsningen  handlar om verkligheten kontra självbilden. Ska 200 år av hårda gränser och tunnelseende stoppa vår utveckling?

Norra Skandinavien är världsledande inom många områden. Här finns allt från världsmästare i idrott till tillverkning och upplevelse. Men vi har även många gemensamma utmaningar. Samtidigt som utvecklingen går snabbt har vi svårt att hänga med. Brister i infrastruktur leder till höga kostnader och svårt att hitta rätt kompetens. Hur skulle det kunna se ut om vi alla insåg vad som faktiskt håller på att hända i våra regioner och att de över 200 år gamla gränserna kanske inte är så relevanta idag?