Tillställning

Bokcirkel

 Vi läser och diskuterar Kjell Westös böcker med koncentration på ”Den svavelgula himlen” vid den sista cirkelträffen.
4/9 kl 17.45-20.00 Biblioteket Piteå
7/9 kl 17.45-20.00 Biblioteket Piteå
11/9 kl 17.45-20.00 Biblioteket Piteå
Köp gärna boken. Kursen är fulltecknad. Cirkelledare: Monika Wennerholm. Gratis deltagande. http://pitea.norden.se/2017/07/04/bokcirkel/