Tillställning

Bokcirkel våren 2018

Bokcirkel startar den 22 januari 2018.

Vi läser och diskuterar nordisk litteratur under 5 måndagskvällar i vår och 5 kvällar i höst.

En svensk, en finsk, en isländsk, en norsk och en dansk bok. Vi börjar med Koka Björn av Mikael Niemi den 22 januari. Därefter väljer vi intressanta och diskussionslockande böcker från de övriga nordiska länderna.
Cirkelledare är Monika Wennerholm
Tid och plats:

  • 22/1 kl. 17:45-20:00 Biblioteket i Piteå
  • 19/2 kl. 17:45-20:00 Biblioteket i Piteå
  • 19/3 kl. 17:45-20:00 Biblioteket i Piteå
  • 16/4 kl. 17:45-20:00 Biblioteket i Piteå
  • OBS! ÄNDRAD TID! 28/5 kl 15:00 Biblioteket i Piteå

Gratis deltagande. Däremot krävs medlemskap i Föreningen Norden, Piteå (kostnad 175 kr)

Max 8 deltagare. Anmälan görs till Gunhild Östling 0730278687 eller Berit Högberg 0706769230

Köp Koka Björn. Anmäl dig! Börja läs! Mycket nöje!