Styrelse

Ordförande

Gunhild Östling
Mejl: gunhildostling@telia.com
Tel: 073-0278687

Vice ordförande

Roland Scott
Mejl: roland.scott@hotmail.se
Tel: 0911-186 47, 070-526 16 26

Kassör

Benny Pihl
Mejl: bennyph43@gmail.com
Tel: 070-5756094

Sekreterare

Berit Högberg
Mejl: berit.hogberg25@gmail.com
Tel: 0911–132 30, 070-6769230

Övriga ledamöter

Anna-Lisa Johansson
Mejl: anlijo37@gmail.com
Tel:073-0911937

Arja Henttu Nyberg
Mejl: arjainarihenttu@gmail.com
Tel: 070-6410670

Ersättare

Christer Lindberg
Mejl: christerlindberg605@gmail.com
Tel: 073-0256671

Skolansvarig

Bertil Funck
Mejl: bertil.funck2@gmail.com
Tel: 073-8301426

Studieansvarig

Christer Lindberg

Medlemsansvarig

Berit Högberg
Arja Henttu-Nyberg