Styrelse

Ordförande

Gunhild Östling
Mejl: gunhildostling@telia.com
Tel: 073 027 86 87

Vice ordförande:

Vakant

Kassör

Arja Henttu Nyberg
Mejl: arjainarihenttu@gmail.com
Tel: 0911-106 40, 070-641 06 70

Sekreterare

Berit Högberg
Mejl: berit.hogberg25@gmail.com
Tel: 0911–132 30, 070–676 92 30

Övriga ledamöter

Annie Persson
Tel: 0911–127 82, 070–290 20 27

Roland Scott
Mejl: roland.scott@hotmail.se
Tel: 0911–186 47, 070–526 16 26

Ersättare:

Christer Lindberg
Mejl: christerlindberg605@gmail.com
Tel: 073-0256671

Skolansvarig:

Bertil Funck
Mejl: bertil.funck2@gmail.com
Tel: 073-8301426

Studieansvarig:

Christer Lindberg

Medlemsansvarig:

Berit Högberg

Arja Henttu-Nyberg